שיפור ניכר בחולת סרטן מעי הגס דרגה 4

14/02/2018

שיפור ניכר בחולת סרטן מעי הגס דרגה 4

לאחר 8 סבבים של פלוריפלוקס חל שיפור משמעותי מדרגה 4 של הסרטן (נעלמה הגרורה בכבד), לא נראית קליטה בלימפות וכו – להבנתי מדובר במקרים בודדים בהם השיפור הוא כה ניכר!! להלן התאור מהפט סיטי. האם זה אומר שקיים סיכוי לניתוח?!

בבדיקת הבייס ליין – נצפתה קליטה פתולוגית של FDG בגוש שאתי בצקום פורץ דופן עם מעורבות שאתית נרחבת של השומן הסמוך גושים שאתיים ולימאדנופתיה שאתית בתחנות
נודליות אזוריות וחוץ אזוריות.

הממצאים המתוארים הגיבו היטב לטיפול.

אין לראות קליטת יתר המזהה בבירור מחלה שאתית ראשונה פעילה בתחום רזולוצית שיטת
הפט סיטי בצקום עצמו.
בשומן שבסמוך, גושים קולטים קטנו באופן משמעותי ונראים גושים שרידיים עם קליטה קלושה בלבד. תהליך רקמתי שהיה במימדים של 5.4*4 הוא כעת 2.1*1.1 ס"מ. ובסמוך לו גוש נוסף שהיה 2.9 ס"מ הוא כעת 1.5 ס"מ.
הקליטה הקלושה שנותרה, איננה מאפשרת לשלול מחלה שרידית אך גם במקרה כזה מדובר
במחלה עם TUMOR LOAD נמוך ביותר.

בבדיקת הקודמת הודגמה קליטת יתר בקשרי לימפה באזור הפורטוקבלי וברטרופריטנאום
התיכון אינטראאורטוקבלים, ובשורש המזו וכן קשרים מזנטריאלים. כל אלו קטנו
במימדיהם ולמעשה בבדיקה הנוכחית אין לראות קליטה פתולוגית בקשרי לימפה המזהה
בביטחון מחלה נודלית מאקרוסקופית פעילה.

בדומה לבדיקה הקודמת ללא שינוי עקרוני, נודול ריאתי קטן בקוטר של כ 5- מ"מ בריאה
אך בהעדר דינמיקה PET השמאלית העליונה. הוא אומנם מתחת לרזולוצית שיטת ה
במימדיו קיימת אפשרות סבירה שאין המדובר בתהליך אגריסיבי.
לא מודגמת קליטה פתולוגית בכבד בטחול באדרנלים ובשלד.

סיכום:
נותרו גושים שרידיים במזו של קולון ימין עם קליטה בעוצמה נמוכה.
לא ניתן לשלול מחלה שרידית אך הביטחון בכך איננו ודאי.
לימפאדנופתיה שאתית שנצפתה בבדיקה הקודמת הגיבה גם היא לטיפול עם הקטנה
משמעותית במימדי הקשרים למעשה הפעם ללא קליטת יתר.

פרופ' ניר וסרברג

למרות שמצורפת תשובת הפט שבה נראה שיש תגובה טובה לפיה יש סכוי לניתוח 

צריך להכיר טוב יותר את הפרטים כדי להביע דעה 


ד"ר ניר וסרברג,
מנהל היחידה לכירורגיה קולורקטלית בבית חולים בילינסון
וכירורג בכיר ואחראי מחלקת אשפוז כירורגית במערך הכירורגי של ביה"ח בילינסון.